หลักใหญ่ในการพนัน Gclub Online ของคนทั่วไป

เมื่อถึงช่วงวัยหนึ่ง แต่เวลานี้ทางการแพทย์ชี้แจงได้ ในช่วงวัยเด็กเซลล์สมองจะมีเยอะจนล้น ช่วง 9-15 ปีสมองจะเริ่มทำลายประสาทส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป เพื่อจะให้สมองส่วนที่ใช้เสมอทำงานได้ดีขึ้น

เรื่องที่ 1 จำนวนเซลล์สมองของเด็กอายุ 15 ขึ้นไปจะมีน้อยกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากขั้นตอนพรุนนิ่ง จึงต้องการให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้มาก ซึ่งเป็นสมองที่ใช้มองอนาคตระยะยาว มองสถานการณ์ภายหน้า วางแผนการทำงาน การตัดสินใจเลือก ประมาณผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความสำคัญในการคิดวิเคราะห์ คิดค้นและจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยเป็นส่วนใหญ่มักจะมีความใจร้อน พลุ่นพล่าน เมื่ออยู่ในภาวะนี้เรื่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub Royal การเล่นการพนันขันต่อ การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการวิวาท ความผันแปรเหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถเปลี่ยนได้ทุกเวลา เปลี่ยนไปตามกิจกรรมที่ทำ

แต่นับโรคติดการพนันไว้ในชนิดความผิดธรรมดาของการอดใจ ในส่วนนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบลัก ชอบติดไฟไหม้สิ่งต่างๆ และติดการเดิมพัน ในแวดวงจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดธรรมดาในด้านการระงับใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ดี แต่ก็ไม่อาจหยุดเล่น Gclub Online ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วกลุ้มใจแต่ก็ยังจะทำ และเป็นเนื้อหาทางจิตวิทยาที่พิเศษไม่เหมือนการติดยาเสพติดทั่วไป เรายังมีความเห็นเกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการบำบัดที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นหัวข้อที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ

ประเด็นที่ 3 คือประเด็นทางกรรมพันธุ์ แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางกรรมพันธุ์ การติดการพนันก็เหมือนการติดเหล้า การมีบุคลิกต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นแบบเดียวกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ ในบางครั้งผู้ป่วยไม่ได้อยากติดเหล้า ไม่ได้อยากมีอุปนิสัยต่อต้าน และไม่ได้อยากเล่นการพนันแล้วติดแล้วหยุดไม่ได้ แต่มันเป็นกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดมาจากต้นตระกูล ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม งานค้นคว้าวิจัยด้านกรรมพันธุ์ช่วงหลังๆ จะพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อดีเอ็นเอในมนุษย์ได้ นั่นหมายความว่าในทุกวันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดโอกาสอันควร ทุกอย่างเหมาะสม มันอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้ส่งผลกับตัวเรา แต่จะมีผลต่อพันธุกรรมของเรา ซึ่งลูกเราจะได้รับไป ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ ต้นตระกูลเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง บรรพบุรุษเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปปรากฏที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่แน่แท้ ว่าอย่างการเสี่ยงโชค Gclub จะมีสาระสำคัญทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีการค้นคว้าที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนถัดไป